Vánoční prázdniny:

27.12.2023 – 1.1.2024 MŠ UZAVŘENA

NÁSTUP 2.1.2024

něco málo o nás

Naše poslání

Mateřská škola je prvním místem, kde se dítě setkává se svými vrstevníky a zároveň představuje jednu z možností, jak doplnit rodinnou výchovu.

Naše zásady

Režim dne je sestaven tak, aby vyhovoval dětem, podněcoval jejich zvídavost a zároveň stanovil řád. Dáváme prostor jak pro hru, tak pro výuku.

Mateřská škola jsou mimo pedagogů i nepedagogičtí pracovníci, kteří pomáhají udržet školku v chodu. Všichni jsme pro svou práci nadšeni.

V našem plánu je mnoho projektů, soutěží a akcí. Pořádáme i veřejné akce nejen pro rodiče a otevíráme brány veřejnosti.

Primárním bodem je výuka a na tu se soustředíme. Vyučujeme hrou a zapojujeme děti do akcí. Umožňujeme jim objevovat svět a připravit se na život.