PRÁZDNINOVÝ PROVOZ:

TERMÍN: 10. 7. – 28. 7. 2023

MŠ OTEVŘENA OD 6´00 – 16´00 HOD

V MĚSÍCI ČERVENCI PLATÍ POPLATEK ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 500,- Kč VŠECHNY DĚTI I TY, KTERÉ SE NEPŘIHLÁSILY ( KROMĚ DĚTÍ CO ODCHÁZÍ V ZÁŘÍ DO ZŠ). SRPEN SE NEPLATÍ!

 

 

V SRPNU JE MŠ UZAVŘENA – 31. 7. – 31. 8. 2023

(ČERPÁNÍ DOVOLENÝCH, ÚKLID, PŘÍPRAVA NA 1. ZÁŘÍ).

 

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 ZAČÍNÁ V PÁTEK 1. 9. 2023.

něco málo o nás

Naše poslání

Mateřská škola je prvním místem, kde se dítě setkává se svými vrstevníky a zároveň představuje jednu z možností, jak doplnit rodinnou výchovu.

Naše zásady

Režim dne je sestaven tak, aby vyhovoval dětem, podněcoval jejich zvídavost a zároveň stanovil řád. Dáváme prostor jak pro hru, tak pro výuku.

Mateřská škola jsou mimo pedagogů i nepedagogičtí pracovníci, kteří pomáhají udržet školku v chodu. Všichni jsme pro svou práci nadšeni.

V našem plánu je mnoho projektů, soutěží a akcí. Pořádáme i veřejné akce nejen pro rodiče a otevíráme brány veřejnosti.

Primárním bodem je výuka a na tu se soustředíme. Vyučujeme hrou a zapojujeme děti do akcí. Umožňujeme jim objevovat svět a připravit se na život.