Plán akcí

Září

 • Vstupní dotazníky pro rodiče nových dětí. Adaptační režim nových dětí.
 • Třídní schůzka (seznámení se školním řádem, ŠVP TP, dalšími plánovitými aktivitami školy)
 • Vyzvání rodičů k pravidelnému sledování nástěnky, informací o vzdělávacích blocích.
 • Zapojení do soutěže ve sběru druhotných surovin (papír, PET)
 • Pokračování v projektu Škola sportu
 • Zapojení do projektu Cepík – zdravá strava

Říjen

 • Vyzvání rodičů prostřednictvím dětí k zapojení se do aktivního vzdělávání dětí – třídění odpadu, recyklace (projekt Radomír) _ spolupráce
 • Bramboriáda – soutěže rodičů a dětí, výroba z brambor (pečení) a výroba dekorací
 • Zapojení do soutěže s VHV

Listopad

 • Rodinná soutěž „Tvoří celá rodina“ – výstava prací z přírodnin – „ Dýnějáda“, „Lampionový průvod“ obcí.
 • Darování dýní na výzdobu školy.
 • Divadlo v MŠ
 • Tvoříme podzim – Vv a Pv z přírodního materiálu.

Prosinec

 • Příprava vánočního adventu, Mikulášské nadílky a vánočního vystoupení.
 • Ukázka a ochutnávka vánočního cukroví.
 • Projekt – Ježíškova vnoučata (spolupráce se soc. lůžky v Lounech).

Leden

 • Individuální konzultace s učitelkami – řešení návrhů na odklady školní docházky, popř.výchovných problémů, spojení s besedou s logopedem, pracovnicí pedagogicko psychologickou poradny.
 • Den otevřených dveří v ZŠ – exkurze.

Únor

 • Zimní výpravy do přírody, zimní sporty, prohlubování poznatků o zimě.
 • Příprava masek na karneval – „Bláznivý týden“
 • Divadlo v Lounech

Březen

 • Práce s knihou – děti přinesou do MŠ knihu, kterou si právě čtou s rodiči, popř. kterou mají nejradši.
 • Návštěva místní knihovny
 • Vítání jara – Morana

Duben

 • „Velikonoční jarmark“– výzdoba kraslic, různé techniky, výstava prací, pletení pomlázek. Hledání velikonočního zajíčka, soutěže.
 • Den otevřených dveří v MŠ – ukázková hodina
 • Divadlo v Lounech
 • Putování s čarodějnicí Kanimůrou

Květen

 • Besídka pro maminky s vystoupením, příprava pohoštění, dárečky
 • Celodenní výlet za poznáním – pro děti a jejich rodiče
 • Bezpečnost – beseda s policií ČR, vojáky – ukázky práce, účast na projektu „Pomoz a chraň“.

Červen

 • Oslava Dne dětí
 • Rozloučení se školáky – „Zahradní slavnost“ – loučení s létem