něco málo o nás

Mateřská škola Hřivice je příspěvkovou organizací zřízenou obcí Hřivice, je zařízením pro předškolní vzdělávání a zařízením školního stravování. Hlavním účelem je výchova a vzdělávání dětí ve věku od 2 – 6 let. Velkou výhodou je místo a krásné prostředí, kde je školka postavena. Děti si mohou zaskotačit na louce, v lese nebo zajít k hospodáři na statek obhlédnout domácí zvířátka. Samotná zahrada školky přináší koutky pro různé činnosti, hry a zábavu.

Naše poslání

Mateřská škola je prvním místem, kde se dítě setkává se svými vrstevníky a zároveň představuje jednu z možností, jak doplnit rodinnou výchovu a pomoci tak zajistit dětem od jejich útlého věku prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich aktivnímu rozvoji a učení. S pomocí  Školního vzdělávacího plánu  bychom chtěli být dětem těmi nejlepšími průvodci na jejich cestě za poznáním.

Předškolní vzdělávání

       Při volbě  tématu Školního vzdělávacího programu je dobré se zaměřit na to, co je pro nás učitelky ve výchově a vzdělávání nejdůležitější – aby děti byly šťastné a vše, co jim nabízíme, dělaly s úsměvem na tváři. Každý školní rok nás doprovází pohádkové postavičky (draci, berušky, krteček, …), aby děti povzbudili při jejich činnostech a hrách. Vždyť celý svět by měl být pro děti pohádkový, zde se setkávají s dobrem i zlem, přátelstvím a láskou k ostatním lidem.

Jelikož je mateřská škola jednotřídní s dětmi věkově smíšenými, měli bychom se snažit vybírat témata k výuce a vzdělávání tak, abychom během tří let, kdy dítě zpravidla pobývá v naší mateřské školce, vyčerpaly co nejvíce různých témat. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.

Školní vzdělávací program

       Při volbě  tématu Školního vzdělávacího programu je dobré se zaměřit na to, co je pro nás učitelky ve výchově a vzdělávání nejdůležitější – aby děti byly šťastné a vše, co jim nabízíme, dělaly s úsměvem na tváři. Každý školní rok nás doprovází pohádkové postavičky (draci, berušky, krteček, …), aby děti povzbudili při jejich činnostech a hrách. Vždyť celý svět by měl být pro děti pohádkový, zde se setkávají s dobrem i zlem, přátelstvím a láskou k ostatním lidem.

Jelikož je mateřská škola jednotřídní s dětmi věkově smíšenými, měli bychom se snažit vybírat témata k výuce a vzdělávání tak, abychom během tří let, kdy dítě zpravidla pobývá v naší mateřské školce, vyčerpaly co nejvíce různých témat. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.

School Features

VARIED CLASSES

Cleveries is certificated according to World School Standards and was awarded by School Associate

VARIED CLASSES

Kids study all school subjects according to their interests and talents.

Learning

In our lessons we use high-quality equipment for creating a learning environment for our pupils

Outdoors

The outdoors is equipped with a sports ground, a park area, streetlights and security cameras.

FUNNY GAMES

Our educational process is based on a game method, we provide our lessons with funny active games.

Events

We are interested in developing the social activity of our students, so we hold many events for our kids.

0 +
Outdoor Activities
0
Math Lessons
0
Loving Teachers
0
Fun Experiments

Frequently Asked Questions